Termeni și condiții

1. Introducere


Mulțumim pentru interesul față de compania, site-ul și serviciile noastre.
Vă rugăm să citiți acest document cu atenție. Prin navigarea pe site-ul nostru, prin înscrierea pe site sau prin plasarea unei comenzi sunteți de acord cu Termenii și Condițiile descrise mai jos. Acest document reprezintă o convenție legală.
Vă rugăm să citiți și Politica de Confidențialitate înainte de a naviga, a vă înscrie pe site sau a plasa o comandă.
Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni. Comenzii dumneavoastră i se vor aplica termenii care sunt în vigoare la momentul plasării acesteia. Accesând site-ul nostru veți găsi cea mai recentă versiune a Termenilor și Condițiilor aferente.
Dacă aveți întrebări sau neclarități, ne puteți contacta cu încredere la cantaretdesucces@gmail.com și o să vă răspundem în cel mai scurt timp.
Acest website este deținut și administrat de XENIA VOCAL CONSULT S.R.L., o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în Municipiul Baia Mare, strada 1 Mai, nr. 10, jud. Maramures, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J24/175/2020, având CUI 42209070, denumită în continuare „Prestatorul”. Referirile la dumneavoastră se vor face direct sau prin folosirea denumirilor „Utilizator”, „Client” sau „Vizitator”.
Accesând și navigând pe acest site, acceptați, de facto, termenii de utilizare descriși în continuare. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenta notă, vă rugăm să părăsiți acest website.2. Eligibilitate


Pentru a vă putea înscrie pe platformă sau a putea plasa în mod legal o comandă pe site-ul nostru trebuie:
– să aveți peste 18 și/sau capacitate deplină de exercițiu,
– să fiți de acord cu Termenii și Condițiile
– să ne furnizați informații de contact reale, complete și actualizate.
Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați vor fi prelucrate respectând legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.


3. Responsabilitățile utilizatorului


Respectarea următoarelor reguli de către utilizator este esențială:
o Folosirea acestui website se va realiza exclusiv pentru efectuarea comenzilor legitime sau pentru informare;
o Utilizatorul se abține de la a formula vreo comandă falsă sau frauduloasă, în caz contrar ne rezervăm dreptul de a anula comanda și informa autoritățile competente;
o Informațiile furnizate vor fi reale, complete și actualizate;
o Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală cu privire la orice element regăsit pe acest website;
o Desfășurarea oricărei acțiuni care ar putea aduce orice fel de prejudiciu website-ului este interzisă
Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a ne adresa autorităților competente pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.


4. Neangajarea răspunderii


Conținutul informațiilor se referă la descrierea, într-un anumit grad de detaliere, a servicilor si produselor Operatorului acestui website cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT SRL nu va acorda nicio garanție referitoare la:
-evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului,
-neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului.
Astfel, cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului cantaret.ro
Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daune de orice fel pe care Clientul sau orice altă terță persoană le-ar putea suferi ca rezultat al îndeplinirii de către noi a oricăreia dintre obligațiile noastre conform Comenzii și nici pentru daune care ar putea rezulta din utilizarea produselor dupa livrare și cu atât mai puțin pentru pierderea acestora.
Nu putem fi ținuți responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.
Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare, revânzare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părti sau oricărei alte părți.
Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

5. Utilizări interzise


Pe lângă alte interdicții prevăzute în conținutul acestui document, este interzisă utilizarea site-ul sau conținutul său: (a) pentru orice scop ilegal; (b) solicitarea altor persoane să efectueze sau să participe la orice acte ilegale; (c) încălcarea oricăror reglementări, reguli, legi sau ordonanțe naționale și europene; (d) încălcarea drepturilor noastre de proprietate intelectuală sau a drepturilor de proprietate intelectuală ale altora; (e) hărțuirea, abuzul, insultarea, rănirea, defăimarea, calomnia, disperarea, intimidarea sau discriminarea pe criterii de gen, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau handicap; (f) prezentarea de informații false sau înșelătoare; (g) încărcarea sau transmiterea de viruși sau orice alt tip de cod care va fi sau poate fi utilizat în orice mod care să afecteze funcționalitatea sau funcționarea site-ului (h) colectarea sau urmărirea informațiilor personale ale altora; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl sau scrape; (j) pentru orice scop obscen sau imoral; sau (k) să interfereze sau să eludeze caracteristicile de securitate ale site-ului.
Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea de către dvs. a site-ului pentru apariția oricărui caz de utilizare interzisă.


6. Tarife Cursuri


Tarifele Cursurilor sunt în lei sau euro în funcție de preferințele clientului și includ taxa pe valoare adăugată.
XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. va putea actualiza în orice moment prețurile cursurilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele cursuri.


7. Plasarea comenzii și încheierea contractului


Cursurile se pot comanda online sau prin contact direct. După ce ați ales cursul pe care doriți să îl comandați, ați oferit datele necesare și ați finalizat plata, veți primi în scurt timp pe e-mail o confirmare cu privire la cursul pe care doriți să îl urmați.
În situația în care comanda este realizată online și dacă ne-ați furnizat o adresă de e-mail valabilă, veţi primi un e-mail de confirmare. În cazul în care, dintr-un motiv anume, nu vă putem procesa comanda, vă anunţăm în cel mai scurt timp. În cazul în care nu putem să procesăm comanda, dar plata s-a realizat deja, vom proceda la rambursarea sumei.


8. Plata


Plata cursurilor prin card bancar sau prin transfer bancar.
Daca optați pentru plata online cu cardul bancar, nu vom stoca niciun fel de date referitoare la cardul dumneavoastră.


9. Accesul la cursuri


Accesul la curs se va realiza prin furnizarea pe e-mail a informațiilor de login, după procesarea cu succes a plății cu cardul online prin intermediul partenerului, iar în cazul plății prin transfer bancar, imediat ce banii au intrat în contul nostru. Cursul oferă un singur cont. Utilizarea de către mai multe persoane a aceluiași cont este strict interzisă și ne rezervăm dreptul de a fi depăgubiți integral pentru orice fel de prejudicii cauzate.


10. Forța majoră și cazul fortuit


Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră și cazul fortuit includ, dar nu se limitează la, schimbări în legi sau reglementări, accidente, boli, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, condiții meteorologice, acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet. Forța majoră sau cazul fortuit vor fi comunicate în cel mai scurt moment Clientului.


11. Proprietate intelectuală


Site-ul și conținutul cursurilor sunt proprietatea intelectuală a XENIA VOCAL CONSULTANT SRL și, după caz, a autorilor. Site-ul va fi folosit de către utilizatori doar pentru informare, înregistrare, plasare de comenzi și vizitare.
Utilizarea site-ului cantaret.ro (incluzând vizitarea și înregistrarea la curs) implică acceptarea anumitor termeni și condiții de utilizare, evident, sub forma unui contract legal între utilizator și XENIA VOCAL CONSULTANT SRL, de aceea, se recomandă citirea cu atenție a paragrafelor următoare.
Vizitarea sau comandarea serviciilor noastre implică în mod automat, acceptarea acestor termeni și condiții. De asemenea, folosirea oricăror alte servicii curente sau viitoare furnizate de XENIA VOCAL CONSULTANT SRL, implică acceptarea acelorași termeni și condiții.
Întregul conținut al site-ului cantaret.ro este protejat conform legii dreptului de autor și legilor privind drepturile de proprietate intelectuală. Folosirea, fără acordul scris al XENIA VOCAL CONSULTANT SRL, a oricăror elemente aparținând site-ului cantaret.ro se sancționează conform legilor în vigoare.
În calitate de utilizator, nu aveți dreptul de a modifica parțial sau integral site-ul web, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră fără acordul societății. Vizitatorul/Clientul/Utilizatorul nu va modifica, copia, distribui, transmite, afișa, publica, reproduce, acorda licențe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul acestui site web.
Dreptul de autor pentru majoritatea informațiilor existente pe acest site este deținut de cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT SRL, de afiliații săi sau de sursele care sunt citate la finalul fiecărui segment de text preluat. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără acordul expres exprimat de către cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. ori de titularul acestui drept. Toate drepturile sunt rezervate cantatret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. Este strict interzisă folosirea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui ori a conținutului sau a securității acestuia ori pentru discreditarea sau hărțuirea cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. sau a afiliaţilor săi. cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L.va aplica toate măsurile de securitate tehnică și organizatorică pentru protejarea datelor asupra cărora deține controlul împotriva oricărei situații de manipulare accidentală sau intenționată, pierdere, distrugere sau împotriva accesului unei persoane neautorizate.
Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, sunt proprietatea exclusivă a XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. Nu este permisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau în cuprinsul cursului, fără permisiunea prealabilă, expresă, acordată în scris de către XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L.
Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.
Utilizatorul site-ului nu are dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral site-ul, reproduce parțial sau integral site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata site-ul în orice altă manieră contrară intereselor Prestatorului, indiferent dacă există sau nu un scop comercial, cu excepția permisiunilor de descărcare generate la anumite documente incluse în cursurile online.
Toate drepturile de autor asupra cursurilor de pe site aparțin XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L.SRL și, după caz, autorilor.
Sub rezerva achitării integrale a prețului contractului, XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. oferă Clientului o singură licență perpetuă, irevocabilă și neexclusivă de a utiliza cursurile. În toate cazurile, această utilizare este permisă doar pentru entitatea sau persoana fizică care a achiziționat cursul. Orice altă utilizare a cursurilor este interzisă, iar XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. își rezervă dreptul de a solicita despagubiri pentru prejudiciul adus ca urmare a oricărei utilizări neautorizate a cursurilor incluzând, dar fără a se limita la reproducere, vânzare, export, împumut precum și orice altă transmitere către un terț.

12. Limitarea răspunderii


XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L., reprezentații, avocații și consultanții lor, precum și autorul sau autorii de pe platformă nu fac nicio declarație, promisiune sau garanție cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al cursurilor, al șabloanelor sau ghidurilor conținute de acesta, nu își asumă nicio obligație de rezultat sau diligență față de nicio persoană cu privire la cursuri, ghiduri și/sau conținutul acestora, exclud în mod expres și neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării template-urilor sau ca așteptare ca aceste documente să satisfacă nevoile personale sau ale organizației dvs., incluzând, dar fără a se limita la erori, denaturări sau omisiuni din conținutul lor.
Link-urile terților de pe acest site vă pot îndruma către site-uri terțe care nu sunt afiliate cu noi. Nu suntem responsabili pentru examinarea sau evaluarea conținutului sau a acurateței și nu garantăm și nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere pentru materiale sau site-uri terțe sau pentru alte materiale, produse sau servicii ale unor terțe părți. Nu suntem răspunzători pentru niciun fel de daune sau daune legate de achiziționarea sau utilizarea bunurilor, serviciilor, resurselor, conținutului sau a oricăror alte tranzacții efectuate în legătură cu site-uri web ale unor terțe părți.
Consultați cu atenție politicile și practicile terțelor părți și asigurați-vă că le înțelegeți înainte de a vă angaja în orice tranzacție. Reclamațiile, preocupările sau întrebările referitoare la produsele terțe trebuie direcționate către terțe părți. De asemenea, dacă în viitor vor exista servicii și/sau funcții noi pe site (inclusiv, lansarea de noi instrumente și resurse), acestea vor fi, la rândul lor, supuse acestor Termeni și condiții.
Putem, dar nu avem obligația de a monitoriza, edita sau elimina conținutul pe care îl determinăm, la discreția noastră, ca fiind ilegal, ofensator, amenințător, calomniator, defăimător, pornografic, obscen sau care încalcă proprietatea intelectuală a oricărei părți sau acești Termeni și condiții.
Aveți responsabilitatea comentariilor dvs. în sensul că acestea nu vor încălca nici un drept al vreunei terțe părți, inclusiv drepturile de autor, mărcile comerciale, confidențialitatea, personalitatea sau alte drepturi personale sau de proprietate. De asemenea, sunteți de acord că sunteți responsabili de comentariile dvs. în sensul în care acestea nu vor conține materiale calomnioase sau ilegale, abuzive sau obscene și/sau nu conțin vreun virus de calculator sau alt program malware care ar putea afecta în orice fel funcționarea serviciilor noastre sau a oricărui site conex. Nu este permis să utilizați o adresă de e-mail falsă sau să ne înșelați pe noi sau pe terți în legătură cu originea oricăror comentarii. Sunteți singurul responsabil pentru orice comentarii pe care le faceți și pentru acuratețea acestora. Nu ne asumăm responsabilitatea și răspunderea pentru eventualele comentarii postate de dumneavoastră sau de orice terță parte.
Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre.
Nu putem garanta, nu reprezentăm sau garantăm că folosirea serviciului nostru va fi neîntreruptă, în timp util, sigură sau fără erori. Compania care deține website-ul www.cantaret.ro, administratorii, angajații, afiliații, agenții, contractanții, furnizorii, prestatorii de servicii sau furnizorii de licențe nu vor fi răspunzători pentru niciun prejudiciu, pierdere, revendicare directă sau indirectă de orice fel, incluzând, fără a se limita, la: profituri pierdute, venituri pierdute, economii pierdute, pierderi de date, costuri de înlocuire sau orice alte prejudicii similare, indiferent dacă se bazează pe răspunderea contractuală sau delictuală.


13. Confidențialitate


Atât Prestatorul cât și Utilizatorul se obligă și garantează să păstreze confidențialitatea Informațiilor Confidențiale, să prevină divulgarea acestora terților și să nu le folosească în alte scopuri decât cele avute în vedere prin prezentul Contract, cu excepția celor autorizate în prealabil în scris de către Prestator/Utilizator și sub rezerva termenilor și condițiilor impuse de aceasta.
Informațiile Confidențiale pot fi puse la dispoziție fie în scris, în formă lizibilă vizual sau electronic, inclusiv prin fax sau prin alte forme electronice de transmitere sau oral, și pot fi marcate ca fiind confidențiale sau nu.
Următoarele informații nu sunt considerate ca fiind Informații Confidențiale: (i) sunt sau au devenit publice (inclusiv, fără limitare la orice informații prezentate oricărei agenții guvernamentale și disponibile publicului) altfel decât în urma unei dezvăluiri de către Prestator cu încălcarea prezentei secțiunii (ii) sunt puse la dispoziția Prestatorului pe baze neconfidențiale dintr-o sursă diferită de Utilizator despre care Prestatorul consideră că nu îi este interzis să dezvăluie astfel de informații către Prestator (iii) sunt cunoscute de Prestator înainte de a fi primite de la Utilizator fără nicio obligație de confidențialitate sau (iii) sunt dezvoltate de Prestator independent de Informațiile Confidențiale dezvăluite de Utilizator.
Utilizatorul nu va dezvălui niciunui terț Informațiile Confidențiale primite de la Prestator, cu excepția Livrabilului și doar în condițiile arătate prin prezentele termeni și condiții și cu excepția cazului în care este obligat conform legislației în vigoare. În cazul în care Utilizatorul va dezvălui Informațiile Confidențiale unei alte persoane (publice sau private) decât cele necesare pentru ducerea la îndeplinire a Serviciului contractat (ie. Registrul Comerțului, instanțele de judecată, autoritățile de poliție, instituții bancare, agențiile naționale de administrare fiscală sau parteneri comerciali), Prestatorul își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva Utilizatorului pentru acoperirea oricăror prejudicii ar putea rezulta din această dezvăluire.
Fără a aduce atingere obligațiilor de confidențialitate prevăzute în prezentul acord, Clientul confirmă faptul că Prestatorul are dreptul să divulge terților (ex. in cazul materialelor promoționale) că a acționat pentru Client.
Protecția informațiilor în cursul procesării datelor dumneavoastră personale este o preocupare majoră a cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L., de aceea toate datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în statul în care este întreținut acest site, respectiv România. Site-ul nostru web poate include legături cu alte site-uri ale căror conținut nu se află sub controlul nostru şi de aceea cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. nu își asumă și nu poate accepta niciun fel de responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri web. cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L.se angajează să nu dezvăluie nicio informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest site, exceptând situațiile legale. cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L.nu va transmite niciunui terț datele dumneavoastră personale introduse de dumneavoastră pe site-ul antreprenor.ro conform prezentului document.
Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa anterior. Pagina “Termeni și condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între dumneavoastră și cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. în privința utilizării site-ului cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui și a aduce la zi aceste reguli în orice moment, fără o anunțare sau o acceptare prealabilă a utilizatorilor.
Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină vă rugăm să ne scrieți la adresa cantaretdesucces@gmail.com


14. Colectarea și procesarea datelor cu caracter personal


Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și doar pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau orice altă persoană. Scopul colectării datelor este promovarea conținutului, a serviciilor si produselor oferite de XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. prin intermediul a cantaret.ro și realizarea de statistici. Informațiile înregistrate sunt destinate exclusiv utilizării de către operator.
Conform Legii nr. 677/2001 și Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR), beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să trimiteți un e-mail către cantaretdesucces@gmail.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.
Când vizitați site-ul web al cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. serverul de web înregistrează automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet și site-ul web de pe care ați urmat link-ul către site-ul în discuție. De asemenea, dacă sunteți conectat în contul de Facebook, site-ul ar putea urmări acest lucru pentru a vă îmbunătăți experiența. Aceste informații de pe Facebook nu sunt stocate. Alte date vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră, de exemplu, în contextul unei înregistrări, al unui sondaj de opinie, concurs sau în cursul executării unui contract.
Atunci când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informații, acestea au ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicațiilor disponibile pe site.
Natura informațiilor solicitate se referă în special la date cu caracter personal (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenționează să fie utilizate resursele puse la dispoziție pe site de către cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L., dar poate include și alte informații aflate în strânsă legătură cu utilizarea resurselor solicitate.
Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor și întrebărilor utilizatorilor site-ului, informațiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări și prelucrări electronice.


15. Utilizarea și dezvăluirea datelor personale și specificarea scopului


Datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu legislația actuală privind Protecția Datelor cu Caracter Personal și vor fi utilizate de către cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. în scopuri pur promoționale și statistice. cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. se obligă ca datele personale sã nu fie difuzate către terți beneficiari/utilizatori.
Informații pentru utilizatori (vizitatori):
Ca utilizator (vizitator) aveți următoarele responsabilități:
o să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră, așa cum este cerut de formularul de înregistrare, atunci când este cazul.
Totodată vă asumați obligativitatea de a nu face următoarele:
o să publicați materiale care conțin viruși sau alte programe cu intenția de a distruge acest sistem cât și orice alt sistem sau informație;
o să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
o să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare față de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații prohibite de prevederile legale în vigoare;
o să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare.
În cazul nerespectării acestor condiții, cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. și afiliații săi se disociază de autorul acestora, va șterge informațiile respective și poate acționa pe cale legală.


16. Informarea persoanelor vizate asupra drepturilor lor


Tuturor persoanelor care transmit către site-ul cantaret.ro datele lor personale le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001, urmând a fi informați prin anunțul făcut public de către cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. prin acest sistem asupra drepturilor lor.
Pe lângă termenii și condiţiile care sunt reglementate în politica site-ului, dumneavoastră înțelegeți și acceptați faptul că cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. poate culege și păstra date despre persoanele care vizitează acest site. Aveți dreptul de a ne cere să ștergem informațiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: cantaretdesucces@gmail.com.


17. Informațiile oferite prin intermediul site-ului


Orice persoană care vizitează site-ul și care îi oferă site-ului date sau informații cu caracter personal își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:
o prelucrarea acestor date și informații personale de către cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. în vederea efectuării unor studii de piață;
o soluționarea de către cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. a cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate (a se vedea pagina “Contact” din site);
o alte activități întreprinse de cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.
o cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. va păstra confidențialitatea acestor informații. cantaret.ro și XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L. nu va distribui, sub nicio formă, informațiile cu caracter personal către terțe persoane.


18. Notificări


Utilizatorul este de acord ca toate comunicările efectuate în baza prezentului contract să aibă loc prin intermediul poștei electronice la adresa comunicată de acesta în platformă, consimțind că o astfel de comunicare este validă prin simpla dovadă din partea Prestatorului privind trimiterea comunicării. Prestatorul are dreptul să folosească și alte metode de transmitere (prin poștă, curier sau prin intermediul executorilor judecătorești) a comunicărilor sale către Utilizator.
Părțile convin că toate comunicările în legătură cu prezentul Contract se vor efectua la următoarea adresă electronică: cantaretdesucces@gmail.com
Aceşti Termeni constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte orice raporturi determinate de ultilizarea site-ului sau a cursurilor pe care le accesați prin intermediul pezentului website


19. Cesiunea


Contractul încheiat între noi şi dumneavoastră are un caracter obligatoriu. Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris. Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta.


20. Procedura de soluționare a reclamațiilor


Orice nemulțumire legată de accesarea, utilizarea, înregistrarea pe site-ul nostru, efectuarea unei comenzi, aspecte legate de comanda efectuată și alte asemenea, ne va fi comunicată direct, fie prin email la adresa cantaretdesucces@gmail.com
Nemulțumirea dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs, în termen de cel mult 3 zile lucratoare.
Clientul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus societății sau autorilor prin aceste acțiuni.


21. Modificări ale Termenilor și Condițiilor


Ne rezervăm dreptul de a efectua schimbări în orice moment cu privire la conținutul site-ului cantaret.ro politica, termenii și condițiile de utilizare, fără a fi necesară o notificare prealabilă către utilizatori în acest sens, desi vom fi atenți să anunțăm clienții despre aceste modificări.
În cazul în care clientul/utilizatorul/vizitatorul nu este de acord cu modificările aduse de către XENIA VOCAL CONSULTANT S.R.L., acesta va înceta utilizarea site-ului. Dacă utilizatorul continuă să folosească site-ul, se considera ca este de acord cu modificările efectuate.


22. Legislația aplicabilă. Litigii


Prezentului acord, precum și oricărei utilizări a site-ului i se va aplica legea română. Părțile vor încerca soluționarea oricărei neînțelegeri pe cale amiabilă, în caz contrar litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente conform legii.